Lofotprodukt AS

   avdeling Bergen

   Leirvikflaten 13,

   5179 Godvik

   Tlf:    55 26 30 70

   Fax:  55 26 30 71