Madam Bergen
Madam Bergen

Madam Bergens produkter er tuftet på solid kunnskap og lange bergenske tradisjoner.

Samtidig utvikler vi stadig nye produkter i tråd med dagens trender.

Produkter

Vi leverer i dag våre produkter til storhusholdning og dagligvarebutikker i Hordaland og omegn.

hjertekaker
madam bergen logo
Stolt leverandør av sjømatprodukter

Vi setter høye krav til kvalitet og benytter kun førsteklasses råvarer i våre produkter.

Når ordene ikke
strekker til.

Hvorfor ikke si det med hjertekaker fra Madam Bergen?

Om Madam Bergen

Helt siden etableringen av Madam Bergen i 1991, har hjerteformede fiskekaker, samt hjertesymbolet i logo og markedsmateriell, vært grunnlaget for bedriftens markedsføring av fiskeprodukter. Hjertet skulle symbolisere at Madam Bergen lagde sine produkter med sann glede, fryd og stor omsorg. Råvarene og det ferdige produkt skulle ha beste kvalitet.

Logo og Madam Bergens visuelle identitet for øvrig, har blitt fornyet siden oppstarten, men hjertet og de hjerteformede fiskekakene har hele tiden vært det sentrale elementet, som har gitt merket unikhet og særpreg.

Vi setter høye krav til kvalitet og benytter kun førsteklasses råvarer.
madam bergen logo

Historie

Madam Bergens merkevare er navnet «MadamBergen»,  det gjenkjennelige røde hjertet og slagordet «Laget med kjærlighet». Sammen med de hjerteformede fiskekakene har dette uttrykket gitt merket et særpreg og unikhet som ikke er kopierbart.

Lofotprodukt kjøpte Madam Bergen i 2009 hvor kjernen var å utvikle produkter av beste kvalitet. Videre opprettholdt og videreutviklet Lofotprodukt den merkevarestrategi som allerede var godt etablert av Madam Bergen ved aktivt å henspille på de hjerteformede fiskekakene gjennom markedskommunikasjon med forbruker.

Madam Bergen hadde i mange år egne butikker i Bergen sentrum, med salg av hjertefiskekaker. Etter Lofotprodukts overtagelse av Madam Bergen ble butikkvirksomheten overført til Søstrene Hagelin, og Hjertefiskekakene er dermed fremdeles en viktig del av bybildet. I Norges nest største by representererer Hjertefiskekakene et ikon, og en tradisjon og kultur som Bergensere vokser opp med.